pdv-nlk 3วิธีการมาตรฐานในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาของปูนขาวกับน้ำคือการตรวจสอบของเส้นโค้ง (NLK) ตามมาตรฐาน DIN EN 459, ปฏิกิริยาของแคลเซียมออกไซด์ (Ca0, ปูนขาว) จะถูกกำหนดโดยการวัดลำดับของอุณหภูมิโดยการผสมกับน้ำ เพื่อจะได้ข้อมูลที่สำคัญ ของคุณภาพผลิตภัณฑ์

โปรแกรม pdv-nlk3 จะนำข้อมูลที่วัดได้บันทึก ประเมินผล ด้วยหลากหลายวิธี นำเสนอในรูปกราฟฟิก และสามารถสอบทวนกลับได้ สามารถนำข้อมูลที่วัดได้จากระบบอื่นๆ มาจัดรวม เพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ด้วยกระบวนการและคุณสมบัติขั้นสูง

ภาพรวมการใช้งาน pdv-nlk3:

 • วิธีทำและเก็บข้อมูลมาตรฐานเส้นโค้งเปียก (NLK)
 • การปรับค่า โดยตัววัดอุณหภูมิ 2 ตัว / ตัวแปลงสัญญาณ
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะตามมาตรฐาน DIN EN 459-2 โดยใช้ค่า T0, tmax, Tmax, T'max, tu80, Tu80, t60
 • แสดงผลของการวัดแบบอื่น ๆ เช่น ΔT5, T10, t40, ปฏิกิริยาเอนทัลปี (ปฏิกิริยาของความร้อน), ค่า R-value (จำแนกประเภทของระดับ focal โดย Schiele, Berens), อัตราเปลี่ยนแปลงสูงสุด
 • การบันทึก (เป็นไฟล์รูปภาพ) และแสดงผลการวัดแบบเส้นโค้ง
 • การสร้างแผนภูมิการทดสอบ (รายงาน)
 • สามารถดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้หลายรูปแบบ
 • การรวบรวมและจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ (การจัดการและการค้นหาผลการตรวจวัดและชนิดของตัวอย่าง)
 • การกำหนดค่าของรอบการวัด, การขับเคลื่อน, การเชื่อมต่อ
 • การทดสอบอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือในการวัดและ Dewar vessel
 • การสอบเทียบส่วนประกอบที่ตรวจสอบ 2 จุด
 • การทดสอบการสูญเสียความร้อนใน Dewar vessel โดยการกำหนดให้เทียบกับน้ำ
 • รวมไดรเวอร์ของอุปกรณ์สำหรับเครื่อง Testo 735 (ผ่าน USB); สามารถจัดทำไดรเวอร์อื่นได้ตามต้องการ
 • มี CSV interfaces สำหรับการนำเข้าข้อมูลดิบจากภายนอก และการส่งออกผลลัพธ์ในขั้นกลางและขั้นสุดท้าย
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LIS- / LIMS), บริษัทจัดให้ตามต้องการ
 • มีสองภาษา (เยอรมัน / อังกฤษ)

pdv-nlk3

การรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูล

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล, พารามิเตอร์ต่าง ๆ (เริ่มต้นและหยุดการวัดอัตโนมัติ, การสอบเทียบ, ช่วงเวลาที่วัด, การวัดกรอง, เทคนิคการวัด, การบีบอัดข้อมูลและอื่น ๆ) สามารถกำหนดและเก็บข้อมูลไว้เป็นชุดๆ ในระหว่างทดลองกับวัสดุ อ้างอิง ค่าจากการวัดจะถูกบันทึกและแสดงผลพร้อมกันได้อย่างอิสระ

ภายในฐานข้อมูลที่คุณสามารถค้นหาเรียงลำดับและกรองตามตารางการแสดงได้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งการแก้ไขข้อมูลก็สามารถทำได้ โดยตรงในตาราง การสร้างข้อมูล แบบไดนามิกนี้มี โครงสร้างเหมือนต้นไม้ โดยให้เลือกชนิดวัสดุ, ระยะเวลา และตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง ตารางนี้สามารถส่งข้อมูลออกได้, เส้นโค้งสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพหรือพิมพ์ได้โดยตรง

ทางเลือกในการจัดการตัวอย่างที่มีระบบข้อมูลอยู่ในทางห้องปฏิบัติการ, pdv-nlk 3 สามารถกำหนดตำแหน่งตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติหรือ ตำแหน่งสารอ้างอิงที่บริหารจัดการโดย LIMS

pdv-nlk messungen-erfassen2

การจับคู่กับอุปกรณ์การวัด

สำหรับการบันทึกค่าจากตัววัดอุณหภูมิ 2 ตัว/ สามารถติดตั้งตัวแปลงสัญญาณได้, โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ Testo 735-2 ให้มาพร้อม และจะเชื่อมต่อได้ (ผ่าน USB) (อุปกรณ์นี้ไม่ได้จัดส่งมาด้วยกัน) สำหรับไดรเวอร์ระบบการวัดแบบอื่นๆ สามารถเสนอให้ได้ตามคำขอ

การเรียนรู้ pdv-nlk3

pdv-nlk 3 มีพร้อมสำหรับการสาธิต ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงภาพรวม ของความหลากหลายของการใช้งาน โดยรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ ไดรเวอร์สาธิตแบบพิเศษ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การวัด ข้อมูลที่บันทึกไว้เกิดจากการจำลองโดยโปรแกรม หากคุณสนใจ โปรดอย่ารอช้าที่จะติดต่อกับเรา 

For further information please contact or partner in Thailand:

Fortune Scientific Co., Ltd
7/25 Phaholyothin Rd.
Anusawaree, Bangkhen
Bangkok 10220, Thailand
www.fortunesci.com

Zum Seitenanfang springen